Thông tin báo chí

Thành lập văn phòng đại diện Hội Tiết Niệu châu Âu đặt tại Bệnh viện Bình Dân và Hội thảo quốc tế Đào tạo Nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu
12/07/2024, 16:02

Thành lập văn phòng đại diện Hội Tiết Niệu châu Âu đặt tại Bệnh viện Bình Dân và Hội thảo quốc tế Đào tạo Nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu

Tạo hình niệu đạo, góc nhìn của các chuyên gia
24/06/2024, 10:37

Tạo hình niệu đạo, góc nhìn của các chuyên gia

Tai nạn giao thông là nguyên nhân phổ biến nhất gây hẹp niệu đạo ở Việt Nam
24/06/2024, 10:25

Tai nạn giao thông là nguyên nhân phổ biến nhất gây hẹp niệu đạo ở Việt Nam

Thông tin Hội thảo khoa học Tạo hình niệu đạo - Góc nhìn của các chuyên gia
21/06/2024, 08:49

Thông tin Hội thảo khoa học Tạo hình niệu đạo - Góc nhìn của các chuyên gia

Phối hợp nội soi qua da và nội soi ngược chiều lấy sỏi thận phức tạp gây đau hơn 20 năm cho người bệnh
12/06/2024, 13:28

Phối hợp nội soi qua da và nội soi ngược chiều lấy sỏi thận phức tạp gây đau hơn 20 năm cho người bệnh

1
Thành lập văn phòng đại diện Hội Tiết Niệu châu Âu đặt tại Bệnh viện Bình Dân và Hội thảo quốc tế Đào tạo Nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu
2
Tạo hình niệu đạo, góc nhìn của các chuyên gia
3
Tai nạn giao thông là nguyên nhân phổ biến nhất gây hẹp niệu đạo ở Việt Nam
4
Thông tin Hội thảo khoa học Tạo hình niệu đạo - Góc nhìn của các chuyên gia
5
Phối hợp nội soi qua da và nội soi ngược chiều lấy sỏi thận phức tạp gây đau hơn 20 năm cho người bệnh