Thông tin báo chí

Phối hợp nội soi qua da và nội soi ngược chiều lấy sỏi thận phức tạp gây đau hơn 20 năm cho người bệnh
12/06/2024, 13:28

Phối hợp nội soi qua da và nội soi ngược chiều lấy sỏi thận phức tạp gây đau hơn 20 năm cho người bệnh

Tai nạn hy hữu cần phòng tránh, người đàn ông bị heo táp rách cơ quan sinh dục phải phẫu thuật cấp cứu
15/05/2024, 13:00

Tai nạn hy hữu cần phòng tránh, người đàn ông bị heo táp rách cơ quan sinh dục phải phẫu thuật cấp cứu

Thay tĩnh mạch chủ, cứu sống hai người bệnh bị hẹp đường dẫn máu về tim
03/05/2024, 14:20

Thay tĩnh mạch chủ, cứu sống hai người bệnh bị hẹp đường dẫn máu về tim

Phẫu thuật thay tĩnh mạch chủ, cứu sống hai người bệnh có chồi bướu chít hẹp đường dẫn máu về tim
22/04/2024, 16:02

Phẫu thuật thay tĩnh mạch chủ, cứu sống hai người bệnh có chồi bướu chít hẹp đường dẫn máu về tim

Thông tin Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)
08/04/2024, 11:24

Thông tin Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)

1
Phối hợp nội soi qua da và nội soi ngược chiều lấy sỏi thận phức tạp gây đau hơn 20 năm cho người bệnh
2
Tai nạn hy hữu cần phòng tránh, người đàn ông bị heo táp rách cơ quan sinh dục phải phẫu thuật cấp cứu
3
Thay tĩnh mạch chủ, cứu sống hai người bệnh bị hẹp đường dẫn máu về tim
4
Phẫu thuật thay tĩnh mạch chủ, cứu sống hai người bệnh có chồi bướu chít hẹp đường dẫn máu về tim
5
Thông tin Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)