THS.BS.CKI. DƯƠNG ĐĂNG HIẾU

THS.BS.CKI. DƯƠNG ĐĂNG HIẾU
THS.BS.CKI. DƯƠNG ĐĂNG HIẾU
  • NIỆU NỮ
Giới thiệu

Chuyên khoa: Niệu nữ - Niệu chức năng


Lịch khám bệnh

NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHÁM VỊ TRÍ
Thứ 3 13:00 - 16:00 Phòng khám 12 Khu Khám bệnh Trụ sở chính
Thứ 5 13:00 - 16:00 Phòng khám 26 Khu Khám bệnh Trụ sở chính

 

Ghi chú: Lịch khám có thể thay đổi theo lịch công tác của bác sĩ, vui lòng theo dõi cập nhật mới nhất tại Lịch khám bệnh.

Đặt hẹn khám bệnh với THS.BS.CKI. DƯƠNG ĐĂNG HIẾU