THS.BS.CKI. NGUYỄN HOÀNG HUY

THS.BS.CKI. NGUYỄN HOÀNG HUY
THS.BS.CKI. NGUYỄN HOÀNG HUY
  • PHẪU THUẬT TIM - MẠCH MÁU
Giới thiệu

Chuyên khoa: Phẫu thuật Tim - mạch máu


Lịch khám bệnh

NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHÁM VỊ TRÍ

Thứ 6

(cách tuần)

06:00 - 16:00 Phòng khám 003 Khu Khám bệnh Kỹ thuật cao

Thứ 6

(cách tuần)

06:00 - 11:30 Phòng khám K206 Lầu 2 Khu Kỹ thuật cao

Thứ 7

(Ngoài giờ)

06:00 - 11:30 Phòng khám K206 Lầu 2 Khu Kỹ thuật cao


Ghi chú: Lịch khám có thể thay đổi theo lịch công tác của bác sĩ, vui lòng theo dõi cập nhật mới nhất tại Lịch khám bệnh.

Đặt hẹn khám bệnh với THS.BS.CKI. NGUYỄN HOÀNG HUY