Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân

Thứ sáu, 14/10/2022, 09:27 GMT+7

Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân

Nhằm giúp người bệnh, người nhà người bệnh tìm kiếm các địa điểm chính xác và xuất phát từ thực trạng cùng với xu thế của thời đại công nghệ 4.0, bệnh viện đã triển khai các kênh hướng dẫn đường đi:

  1. Vạch chỉ đường
  2. Bảng chỉ đường
  3. Quét QR code chỉ đường

Ngoài ra bệnh viện triển khai thêm sáng kiến "Tích hợp chỉ dẫn đường đi cho người bệnh vào máy tra cứu thông tin điện tử tại bệnh viện"