Tin tức truyền thông

Thông báo: Khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
27/08/2018, 15:50

Thông báo: Khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Kết quả tuyển dụng viên chức 2017 (đợt 2)
06/08/2018, 15:47

Kết quả tuyển dụng viên chức 2017 (đợt 2)

Mời tham gia buổi trò chuyện sức khỏe Chủ đề: Các rối loạn niệu dục ở phụ nữ
18/07/2018, 15:42

Mời tham gia buổi trò chuyện sức khỏe Chủ đề: Các rối loạn niệu dục ở phụ nữ

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017
18/07/2018, 15:40

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
08/06/2018, 15:16

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1
Thông báo: Khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
2
Kết quả tuyển dụng viên chức 2017 (đợt 2)
3
Mời tham gia buổi trò chuyện sức khỏe Chủ đề: Các rối loạn niệu dục ở phụ nữ
4
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017
5
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG