TIN TỨC

Thành lập văn phòng đại diện Hội Tiết Niệu châu Âu đặt tại Bệnh viện Bình Dân và Hội thảo quốc tế Đào tạo Nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu
12/07/2024, 16:02

Thành lập văn phòng đại diện Hội Tiết Niệu châu Âu đặt tại Bệnh viện Bình Dân và Hội thảo quốc tế Đào tạo Nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu

Thông báo  báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Vật tư y tế - Hoá chất Xét nghiệm Gói 7 năm 2024
11/07/2024, 09:46

Thông báo báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Vật tư y tế - Hoá chất Xét nghiệm Gói 7 năm 2024

Experts discuss urethral stricture treatment
27/06/2024, 13:36

Experts discuss urethral stricture treatment

Thông báo yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư y tế - Hóa chất  Đợt 3 năm 2024
26/06/2024, 13:31

Thông báo yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư y tế - Hóa chất Đợt 3 năm 2024

Thông báo yêu cầu báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Mua sắm Vật tư y tế - Hoá chất xét nghiệm năm 2024
26/06/2024, 11:19

Thông báo yêu cầu báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Mua sắm Vật tư y tế - Hoá chất xét nghiệm năm 2024

1
Thành lập văn phòng đại diện Hội Tiết Niệu châu Âu đặt tại Bệnh viện Bình Dân và Hội thảo quốc tế Đào tạo Nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu
2
Thông báo báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Vật tư y tế - Hoá chất Xét nghiệm Gói 7 năm 2024
3
Experts discuss urethral stricture treatment
4
Thông báo yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư y tế - Hóa chất Đợt 3 năm 2024
5
Thông báo yêu cầu báo giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Mua sắm Vật tư y tế - Hoá chất xét nghiệm năm 2024