TIN TỨC

Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý
20/06/2024, 16:43

Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý

Thông báo Cải tạo bảng hiệu, phim cách nhiệt, hệ thống thoát nước căn tin, dặm vá gạch khoa GMHS2
19/06/2024, 17:04

Thông báo Cải tạo bảng hiệu, phim cách nhiệt, hệ thống thoát nước căn tin, dặm vá gạch khoa GMHS2

Thông báo yêu cầu báo giá thiết bị đo lường Khoa khám bệnh năm 2024
18/06/2024, 18:27

Thông báo yêu cầu báo giá thiết bị đo lường Khoa khám bệnh năm 2024

Thông báo mời Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu In ấn phẩm năm 2024-2025
18/06/2024, 18:25

Thông báo mời Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu In ấn phẩm năm 2024-2025

Thông báo yêu cầu báo giá chi phí giám định thiết bị y tế thanh lý năm 2024
17/06/2024, 15:40

Thông báo yêu cầu báo giá chi phí giám định thiết bị y tế thanh lý năm 2024

1
Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý
2
Thông báo Cải tạo bảng hiệu, phim cách nhiệt, hệ thống thoát nước căn tin, dặm vá gạch khoa GMHS2
3
Thông báo yêu cầu báo giá thiết bị đo lường Khoa khám bệnh năm 2024
4
Thông báo mời Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu In ấn phẩm năm 2024-2025
5
Thông báo yêu cầu báo giá chi phí giám định thiết bị y tế thanh lý năm 2024