Tại Bệnh viện Bình Dân các bác sĩ sẽ được làm việc trong môi trường làm việc nnăng động. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị và hội thảo quy mô trong và ngoài nước nhằm giúp các Bác sĩ có điều kiện bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề chuyên môn và có cơ hội giao lưu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp... với các Bác sĩ nước ngoài.
Vị trí tuyển dụng hạn nộp hồ sơ
Tuyển dụng bác sĩ 02 11/03/2021
Vị trí tuyển dụng 08 25/08/2018
Vị trí tuyển dụng 07 10/08/2018
Vị trí tuyển dụng 06 06/04/2019
Vị trí tuyển dụng 05 04/03/2020