Services

Care for patients at hospitals
In the coming time, Binh Dan Hospital will deploy the service "Care for patients at hospitals"
Transportation service
Meeting the needs of transporting patients.
Courier services
Binh Dan Hospital offers the service "Express delivery - Early discharge" to help deliver the administrative records and your outstanding advance fee
 Surgical services
Shorten waiting time for examination. Patients are hospitalized and operated during the day.
Thư cảm ơn
Cảm nghĩ của tôi đây chính là Bệnh viện tốt nhất trên đất nước Việt Nam, mà chúng tôi đang sống và làm việc. Chúng tôi thành thật cám ơn đến tất cả phòng ban, giám đốc bệnh viện, bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng đã tận tâm điều trị cho tôi...
Báo chí nói về chúng tôi
Chiều 28-4, Bệnh viện Bình Dân và Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã chính thức tổ chức lễ ký kết văn bản ghi nhớ công tác hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học theo mô hình viện-trường.
Thư cảm ơn
Cảm nghĩ của tôi đây chính là Bệnh viện tốt nhất trên đất nước Việt Nam, mà chúng tôi đang sống và làm việc. Chúng tôi thành thật cám ơn đến tất cả phòng ban, giám đốc bệnh viện, bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng đã tận tâm điều trị cho tôi...
Báo chí nói về chúng tôi
Chiều 28-4, Bệnh viện Bình Dân và Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã chính thức tổ chức lễ ký kết văn bản ghi nhớ công tác hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học theo mô hình viện-trường.

Hospital overview

Established in 1954, Binh Dan Hospital is the cradle of surgical science of Ho Chi Minh City and the southern provinces. This is a prestigious address of people in choosing a place for medical examination and surgery
ii-1

 

64+
years of formation & development
ii-2

 

800+
bed for patients
ii-3

 

40.000+
successful surgery every year
ii-4

 

480.000+
patients are treated annually
map

 

Binh Dan Hospital

Head Office: 371 Dien Bien Phu, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City (Maps)

High Tech Zone: 326 Dien Bien Phu, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City (Maps)

FAQs

Frequently Asked Questions
b1
Liên thông văn bản
b2
Kho phác đồ điều trị

Information from the Department of Health of HCM City