Hoạt động Bệnh viện

Vắc xin phòng COVID-19: Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch
14/06/2022, 08:28

Vắc xin phòng COVID-19: Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5
27/05/2022, 08:00

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
19/01/2022, 15:16

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
06/07/2021, 10:38

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT
01/07/2021, 09:18

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT

1
Vắc xin phòng COVID-19: Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch
2
Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5
3
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
4
Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
5
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT