Hoạt động Bệnh viện

[WEBINAR] LOWER URINARY TRACT PROCEDURES | PHẪU THUẬT ĐƯỜNG NIỆU DƯỚI NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO CẮT BƯỚU BÀNG QUANG, TUYẾN TIỀN LIỆT
04/11/2020, 09:43

[WEBINAR] LOWER URINARY TRACT PROCEDURES | PHẪU THUẬT ĐƯỜNG NIỆU DƯỚI NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO CẮT BƯỚU BÀNG QUANG, TUYẾN TIỀN LIỆT

Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123
07/08/2020, 17:07

Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123

Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm
31/07/2020, 16:16

Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
31/07/2020, 08:18

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo dành cho người bệnh và người thân
30/07/2020, 17:30

Thông báo dành cho người bệnh và người thân

1
[WEBINAR] LOWER URINARY TRACT PROCEDURES | PHẪU THUẬT ĐƯỜNG NIỆU DƯỚI NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO CẮT BƯỚU BÀNG QUANG, TUYẾN TIỀN LIỆT
2
Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123
3
Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm
4
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
5
Thông báo dành cho người bệnh và người thân