Hoạt động Bệnh viện

COVID-19 và 365 ngày Thầy thuốc
26/02/2021, 11:25

COVID-19 và 365 ngày Thầy thuốc

Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia
29/01/2021, 14:59

Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia

Bệnh viện Bình Dân tiếp cận chuẩn Châu Âu trong đào tạo thực hành Phẫu thuật Nội soi Tiết niệu
09/01/2021, 16:08

Bệnh viện Bình Dân tiếp cận chuẩn Châu Âu trong đào tạo thực hành Phẫu thuật Nội soi Tiết niệu

Webinar: Introduction of the SET-UP programme - Expansion in Southeast Asia
04/01/2021, 08:28

Webinar: Introduction of the SET-UP programme - Expansion in Southeast Asia

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2021
28/12/2020, 10:12

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2021

1
COVID-19 và 365 ngày Thầy thuốc
2
Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia
3
Bệnh viện Bình Dân tiếp cận chuẩn Châu Âu trong đào tạo thực hành Phẫu thuật Nội soi Tiết niệu
4
Webinar: Introduction of the SET-UP programme - Expansion in Southeast Asia
5
Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2021