Hoạt động Bệnh viện

Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
01/02/2020, 11:58

Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
13/11/2019, 10:13

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019

Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019
13/11/2019, 08:57

Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019
08/11/2019, 07:25

Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019

Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
06/11/2019, 04:06

Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

1
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
2
Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
3
Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019
4
Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019
5
Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
01/02/2020, 11:58

Bộ Y tế đã công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để người dân có đầy đủ thông tin cần thiết và chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới.