Hoạt động Bệnh viện

Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123
07/08/2020, 17:07

Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123

Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm
31/07/2020, 16:16

Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
31/07/2020, 08:18

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo dành cho người bệnh và người thân
30/07/2020, 17:30

Thông báo dành cho người bệnh và người thân

Thông báo "Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức của Bệnh viện Bình Dân năm 2019"
15/06/2020, 13:42

Thông báo "Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức của Bệnh viện Bình Dân năm 2019"

1
Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại - Tổng đài 19007123
2
Dùng laser tán vỡ sỏi to trong bàng quang tân tạo 22 năm
3
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
4
Thông báo dành cho người bệnh và người thân
5
Thông báo "Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức của Bệnh viện Bình Dân năm 2019"