Hoạt động Bệnh viện

Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
09/03/2020, 14:02

Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20

Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
01/02/2020, 18:58

Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
13/11/2019, 17:13

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019

Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019
13/11/2019, 15:57

Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019
08/11/2019, 14:25

Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019

1
Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
2
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
3
Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
4
Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019
5
Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
01/02/2020, 18:58

Bộ Y tế đã công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để người dân có đầy đủ thông tin cần thiết và chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới.