Bảng giá

Bảng giá
GIÁ VIỆN PHÍ, BHYT
1. KHÁM BỆNH VIỆN PHÍ  38.700 đồng
2. KHÁM BỆNH BHYT 38.700 đồng
3. DỊCH VỤ KỸ THUẬT  

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG BHYT

(Áp dụng theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)

Vui lòng tải tại đây

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ

(Áp dụng theo Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)

Vui lòng tải tại đây

GIÁ DỊCH VỤ YÊU CẦU

I. DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
Trụ sở chính
1. Khám bệnh chuyên khoa 100.000 đồng
2. Phòng khám hẹn giờ (liên hệ Tổng đài CSKH 19007123 để được hướng dẫn) 200.000 đồng
3. Tư vấn kiểm tra sức khỏe 300.000 đồng
Khu Kỹ thuật cao
1. Khám bệnh chuyên khoa 150.000 đồng

2. Phòng khám chuyên gia (K105, K106 - Lầu 1, khu Kỹ thuật cao do các Giáo sư, Tiến sĩ, BS CK2 tiết niệu, ngoại khoa hàng đầu đảm trách)

200.000 đồng
3. Khám bệnh ngoài giờ (Thứ Bảy, ngày lễ) 250.000 đồng
II. DỊCH VỤ KỸ THUẬT  

1. Bảng giá dịch vụ theo yêu cầu

Vui lòng tải tại đây
2. Bảng giá dịch vụ theo yêu cầu (CLG) Vui lòng tải tại đây
2. Bảng giá dịch vụ ngoài giờ Vui lòng tải tại đây

BẢNG GIÁ

VẬT TƯ Y TẾ VÀ THUỐC

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ - HÓA CHẤT Vui lòng tải tại đây 
DANH MỤC THUỐC Vui lòng tải tại đây