Bảng giá

Bảng giá

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM, KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BỆNH

Bảng giá Dịch vụ kỹ thuật TT 02 - Thu phí Vui lòng tải tại đây
Bảng giá Dịch vụ kỹ thuật TT 15 - BHYT Vui lòng tải tại đây
Bảng giá Dịch vụ Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bình Dân Vui lòng tải tại đây