Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm đa kháng
29/12/2023, 09:37

Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm đa kháng

Hội thảo khoa học cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt với liệu pháp đối vận GnRH - từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng
17/12/2023, 21:59

Hội thảo khoa học cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt với liệu pháp đối vận GnRH - từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng

Hội thảo Khoa học Vai trò của thuốc nội tiết mới trong điều trị nmCRPC & mHSPC
30/11/2023, 20:01

Hội thảo Khoa học Vai trò của thuốc nội tiết mới trong điều trị nmCRPC & mHSPC

Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal
19/07/2023, 12:32

Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal

Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận
19/07/2023, 10:08

Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận

1
Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm đa kháng
2
Hội thảo khoa học cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt với liệu pháp đối vận GnRH - từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng
3
Hội thảo Khoa học Vai trò của thuốc nội tiết mới trong điều trị nmCRPC & mHSPC
4
Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal
5
Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận