Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học Tầm soát và điều trị bệnh lý đường tiết niệu dưới
28/11/2022, 08:24

Hội thảo khoa học Tầm soát và điều trị bệnh lý đường tiết niệu dưới

Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management
14/05/2021, 16:21

Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management

Thông báo về Tuần lễ Ung thư tuyến tiền liệt(PCA)
05/05/2021, 15:22

Thông báo về Tuần lễ Ung thư tuyến tiền liệt(PCA)

Webinar: Endoscopic Stone Management
11/03/2021, 08:37

Webinar: Endoscopic Stone Management

Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia
29/01/2021, 14:59

Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia

1
Hội thảo khoa học Tầm soát và điều trị bệnh lý đường tiết niệu dưới
2
Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management
3
Thông báo về Tuần lễ Ung thư tuyến tiền liệt(PCA)
4
Webinar: Endoscopic Stone Management
5
Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia