Hội nghị - Hội thảo

Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal
19/07/2023, 12:32

Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal

Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận
19/07/2023, 10:08

Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận

Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management
14/05/2021, 16:21

Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management

Thông báo về Tuần lễ Ung thư tuyến tiền liệt(PCA)
05/05/2021, 15:22

Thông báo về Tuần lễ Ung thư tuyến tiền liệt(PCA)

Webinar: Endoscopic Stone Management
11/03/2021, 08:37

Webinar: Endoscopic Stone Management

1
Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal
2
Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận
3
Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management
4
Thông báo về Tuần lễ Ung thư tuyến tiền liệt(PCA)
5
Webinar: Endoscopic Stone Management