Hội nghị - Hội thảo

Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
27/02/2023, 11:04

Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân năm 2023
18/01/2023, 10:00

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân năm 2023

Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
09/01/2023, 13:49

Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

Hội thảo Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tiểu máu và áp dụng các xét nghiệm kỹ thuật mới
16/12/2022, 23:10

Hội thảo Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tiểu máu và áp dụng các xét nghiệm kỹ thuật mới

Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management
14/05/2021, 16:21

Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management

1
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
2
Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân năm 2023
3
Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
4
Hội thảo Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tiểu máu và áp dụng các xét nghiệm kỹ thuật mới
5
Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management