Thông tin thuốc Bản tin số 01/2020 Bệnh viện Bình Dân

Wednesday, 15/01/2020, 11:00 GMT+7

Bệnh viện Bình Dân kính gửi đến quý khách hàng Thông tin thuốc - Bản tin số 01/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

 
BD_BanTinThuocBVBD_So01.2020-1_1
BD_BanTinThuocBVBD_So01.2020-2
BD_BanTinThuocBVBD_So01.2020-36