THS.BS. TỐNG THỊ MINH THƯƠNG

THS.BS. TỐNG THỊ MINH THƯƠNG
THS.BS. TỐNG THỊ MINH THƯƠNG
  • Other Specialties
Introduce

Chuyên khoa: Hồi sức tích cực chống độc


Lịch khám bệnh

NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHÁM VỊ TRÍ

Thứ 6

(cách tuần)

07:00 - 16:00 Phòng khám 012 Khu Kỹ thuật cao


Ghi chú: Lịch trình này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường. Vì đôi khi có thể có thay đổi về lịch biểu, vui lòng đợi Tổng đài đặt hẹn của chúng tôi xác nhận thời gian cuộc hẹn của bạn.

Make an appointment with THS.BS. TỐNG THỊ MINH THƯƠNG