Thông báo về Tuần lễ Ung thư tuyến tiền liệt(PCA)

Wednesday, 05/05/2021, 15:22 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, kính mời quý đồng nghiệp tham gia Hội thảo trực tuyến về Ung thư tuyến tiền liệt

Thời gian: từ ngày 26/5/2021 đến ngày 28/5/2021

Link đăng ký: https://www.joinnow.my/ipsenPCaweek/index.php

Hoặc quét mã QR:

2021.05.05_PROSTATE_CANCER_WEEK
 
1620201801422624