Bác sĩ

BS. TRẦN ANH KHOA
Urology Surgery
BS. TRẦN ANH KHOA
THS.BS. HỒ TRUNG DŨNG
General Surgery
THS.BS. HỒ TRUNG DŨNG
BS.CKI. TRƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ
Other Specialties
BS.CKI. TRƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ
THS.BS. LÊ VŨ TÂN
Andrology
THS.BS. LÊ VŨ TÂN
BS. PHAN THÀNH THỐNG
Urology Surgery
BS. PHAN THÀNH THỐNG