Giáo dục sức khỏe

Dinh dưỡng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tiêu hóa
06/02/2023, 11:18

Dinh dưỡng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tiêu hóa

Đi mổ có đáng sợ không?
06/02/2023, 11:13

Đi mổ có đáng sợ không?

Phẫu thuật nội soi điều trị bướu thận khu trú cho trẻ em
30/01/2023, 14:37

Phẫu thuật nội soi điều trị bướu thận khu trú cho trẻ em

Dinh dưỡng cho người bệnh sau phẫu thuật: Ăn gì, kiêng gì, nấu ra sao?
11/01/2023, 12:39

Dinh dưỡng cho người bệnh sau phẫu thuật: Ăn gì, kiêng gì, nấu ra sao?

Phẫu thuật trong ngày tại BV Bình Dân điều trị những bệnh lý nào?
11/01/2023, 12:37

Phẫu thuật trong ngày tại BV Bình Dân điều trị những bệnh lý nào?

1
Dinh dưỡng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tiêu hóa
2
Đi mổ có đáng sợ không?
3
Phẫu thuật nội soi điều trị bướu thận khu trú cho trẻ em
4
Dinh dưỡng cho người bệnh sau phẫu thuật: Ăn gì, kiêng gì, nấu ra sao?
5
Phẫu thuật trong ngày tại BV Bình Dân điều trị những bệnh lý nào?