Thông tin báo chí

Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình
19/04/2018, 08:00

Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình

Thư mời tham dự Khóa huấn luyện Tiết niệu vùng châu Á nâng cao
17/07/2019, 12:39

Thư mời tham dự Khóa huấn luyện Tiết niệu vùng châu Á nâng cao

Trang bị kính vi phẫu Leica tăng cường hiệu quả các phẫu thuật vi phẫu trong nam khoa
18/01/2017, 07:09

Trang bị kính vi phẫu Leica tăng cường hiệu quả các phẫu thuật vi phẫu trong nam khoa

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
09/09/2016, 06:46

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

1
Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình
2
Thư mời tham dự Khóa huấn luyện Tiết niệu vùng châu Á nâng cao
3
Trang bị kính vi phẫu Leica tăng cường hiệu quả các phẫu thuật vi phẫu trong nam khoa
4
BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE