Tin tức truyền thông

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
22/08/2019, 15:44

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Lật tẩy chiêu vẽ bệnh, moi tiền của phòng khám Trung Quốc
15/08/2019, 16:01

Lật tẩy chiêu vẽ bệnh, moi tiền của phòng khám Trung Quốc

Phẫu thuật khẩn cứu người đàn ông có túi phình động mạch chủ bụng  khổng lồ viêm dính cột sống dọa vỡ
14/08/2019, 17:55

Phẫu thuật khẩn cứu người đàn ông có túi phình động mạch chủ bụng khổng lồ viêm dính cột sống dọa vỡ

Cảnh báo rối loạn cương ở nam giới trẻ tuổi gia tăng
30/07/2019, 13:33

Cảnh báo rối loạn cương ở nam giới trẻ tuổi gia tăng

Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"
29/07/2019, 10:24

Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"

1
Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
2
Lật tẩy chiêu vẽ bệnh, moi tiền của phòng khám Trung Quốc
3
Phẫu thuật khẩn cứu người đàn ông có túi phình động mạch chủ bụng khổng lồ viêm dính cột sống dọa vỡ
4
Cảnh báo rối loạn cương ở nam giới trẻ tuổi gia tăng
5
Hội thảo chuyên đề "Điều trị rối loạn cương: Lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật"