Tin tức truyền thông

Cảnh báo nguy cơ thuốc lá đối với sức khỏe
06/11/2020, 08:54

Cảnh báo nguy cơ thuốc lá đối với sức khỏe

[WEBINAR] LOWER URINARY TRACT PROCEDURES | PHẪU THUẬT ĐƯỜNG NIỆU DƯỚI NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO CẮT BƯỚU BÀNG QUANG, TUYẾN TIỀN LIỆT
04/11/2020, 09:43

[WEBINAR] LOWER URINARY TRACT PROCEDURES | PHẪU THUẬT ĐƯỜNG NIỆU DƯỚI NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO CẮT BƯỚU BÀNG QUANG, TUYẾN TIỀN LIỆT

Ứng dụng laser trong điều trị  ung thư bàng quang không xâm lấn cơ
30/10/2020, 11:08

Ứng dụng laser trong điều trị ung thư bàng quang không xâm lấn cơ

Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát
23/10/2020, 09:08

Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát

Phiền toái đến từ mồ hôi
21/10/2020, 09:02

Phiền toái đến từ mồ hôi

1
Cảnh báo nguy cơ thuốc lá đối với sức khỏe
2
[WEBINAR] LOWER URINARY TRACT PROCEDURES | PHẪU THUẬT ĐƯỜNG NIỆU DƯỚI NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO CẮT BƯỚU BÀNG QUANG, TUYẾN TIỀN LIỆT
3
Ứng dụng laser trong điều trị ung thư bàng quang không xâm lấn cơ
4
Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát
5
Phiền toái đến từ mồ hôi