Tin tức truyền thông

Thông báo về việc không khám bệnh ngoài giờ vào các ngày Thứ Bảy
01/04/2020, 10:50

Thông báo về việc không khám bệnh ngoài giờ vào các ngày Thứ Bảy

Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
09/03/2020, 14:02

Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20

Đừng quên ống thông JJ trong người!
28/02/2020, 09:09

Đừng quên ống thông JJ trong người!

Triển khai kỹ thuật sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
21/02/2020, 08:59

Triển khai kỹ thuật sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy

Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
21/02/2020, 08:09

Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy

1
Thông báo về việc không khám bệnh ngoài giờ vào các ngày Thứ Bảy
2
Thông báo Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
3
Đừng quên ống thông JJ trong người!
4
Triển khai kỹ thuật sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy
5
Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn MRI - MRI Fusion Biopsy