TIN TỨC

Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"
07/07/2021, 11:02

Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"

HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"
07/07/2021, 09:43

HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
06/07/2021, 10:38

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT
01/07/2021, 09:18

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT

Tư vấn nam khoa qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân
28/06/2021, 13:02

Tư vấn nam khoa qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân

1
Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"
2
HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"
3
Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
4
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT
5
Tư vấn nam khoa qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân