TIN TỨC

Hội thảo khoa học Thách thức và giải pháp trong phẫu thuật nội soi cắt một phần thận
20/01/2022, 11:17

Hội thảo khoa học Thách thức và giải pháp trong phẫu thuật nội soi cắt một phần thận

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
19/01/2022, 15:16

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Bóc trọn khối bằng Bipolar trong điều trị Ung thư bàng quang tại Bệnh viện Bình Dân
19/01/2022, 10:09

Bóc trọn khối bằng Bipolar trong điều trị Ung thư bàng quang tại Bệnh viện Bình Dân

Các tiến bộ kỹ thuật tác động đến kết quả phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang bằng ruột
18/01/2022, 20:40

Các tiến bộ kỹ thuật tác động đến kết quả phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang bằng ruột

Dùng màng ngoài tim bò tạo hình mạch máu, cứu người bệnh viêm thủng động mạch chủ
04/01/2022, 14:49

Dùng màng ngoài tim bò tạo hình mạch máu, cứu người bệnh viêm thủng động mạch chủ

1
Hội thảo khoa học Thách thức và giải pháp trong phẫu thuật nội soi cắt một phần thận
2
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
3
Bóc trọn khối bằng Bipolar trong điều trị Ung thư bàng quang tại Bệnh viện Bình Dân
4
Các tiến bộ kỹ thuật tác động đến kết quả phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang bằng ruột
5
Dùng màng ngoài tim bò tạo hình mạch máu, cứu người bệnh viêm thủng động mạch chủ