TIN TỨC

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
22/08/2019, 15:44

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Lật tẩy chiêu vẽ bệnh, moi tiền của phòng khám Trung Quốc
15/08/2019, 16:01

Lật tẩy chiêu vẽ bệnh, moi tiền của phòng khám Trung Quốc

Phẫu thuật khẩn cứu người đàn ông có túi phình động mạch chủ bụng  khổng lồ viêm dính cột sống dọa vỡ
14/08/2019, 17:55

Phẫu thuật khẩn cứu người đàn ông có túi phình động mạch chủ bụng khổng lồ viêm dính cột sống dọa vỡ

Thông báo chiêu sinh Khóa 9 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 36 PTNS Tiết niệu
02/08/2019, 20:00

Thông báo chiêu sinh Khóa 9 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 36 PTNS Tiết niệu

Cảnh báo rối loạn cương ở nam giới trẻ tuổi gia tăng
30/07/2019, 13:33

Cảnh báo rối loạn cương ở nam giới trẻ tuổi gia tăng

1
Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
2
Lật tẩy chiêu vẽ bệnh, moi tiền của phòng khám Trung Quốc
3
Phẫu thuật khẩn cứu người đàn ông có túi phình động mạch chủ bụng khổng lồ viêm dính cột sống dọa vỡ
4
Thông báo chiêu sinh Khóa 9 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 36 PTNS Tiết niệu
5
Cảnh báo rối loạn cương ở nam giới trẻ tuổi gia tăng