Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (Vòng 2) tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022
09/05/2022, 11:33

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (Vòng 2) tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022
05/05/2022, 11:31

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp lễ 30/4 và 01/5
25/04/2022, 15:51

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp lễ 30/4 và 01/5

Thông báo mời chào giá Hóa chất, vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch
19/04/2022, 10:58

Thông báo mời chào giá Hóa chất, vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch

Thông báo mời chào giá Hóa chất, vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm HbA1C
19/04/2022, 10:54

Thông báo mời chào giá Hóa chất, vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm HbA1C

1
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (Vòng 2) tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022
2
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Bình Dân năm 2022
3
Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp lễ 30/4 và 01/5
4
Thông báo mời chào giá Hóa chất, vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch
5
Thông báo mời chào giá Hóa chất, vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm HbA1C