Thông báo Khám ngoài giờ vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022
25/08/2022, 11:08

Thông báo Khám ngoài giờ vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022

Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bình Dân
04/08/2022, 16:05

Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bình Dân

Chương trình khám miễn phí cho người bệnh hẹp niệu đạo
20/07/2022, 14:22

Chương trình khám miễn phí cho người bệnh hẹp niệu đạo

Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất xét nghiệm năm 2022 - 2023
15/07/2022, 14:51

Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất xét nghiệm năm 2022 - 2023

Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất năm 2022 - 2023
15/07/2022, 14:39

Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất năm 2022 - 2023

1
Thông báo Khám ngoài giờ vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022
2
Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bình Dân
3
Chương trình khám miễn phí cho người bệnh hẹp niệu đạo
4
Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất xét nghiệm năm 2022 - 2023
5
Thông báo mời chào giá Vật tư y tế, Hóa chất năm 2022 - 2023