THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2019
16/04/2019, 10:04

THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2019

THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2019
29/03/2019, 12:06

THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2019

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ VÀ KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019
11/01/2019, 12:50

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ VÀ KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

THÔNG BÁO KHÔNG KHÁM NGOÀI GIỜ NAM KHOA NGÀY 12/01/2019
11/01/2019, 10:12

THÔNG BÁO KHÔNG KHÁM NGOÀI GIỜ NAM KHOA NGÀY 12/01/2019

DANH MỤC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN NĂM 2018 – 2019
17/09/2018, 15:57

DANH MỤC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN NĂM 2018 – 2019

1
THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2019
2
THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2019
3
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ VÀ KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019
4
THÔNG BÁO KHÔNG KHÁM NGOÀI GIỜ NAM KHOA NGÀY 12/01/2019
5
DANH MỤC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN NĂM 2018 – 2019