Chương trình đào tạo y khoa liên tục "Vai trò Ceftolozane/tazobactam trong kỷ nguyên đa kháng thuốc"
14/10/2020, 10:10

Chương trình đào tạo y khoa liên tục "Vai trò Ceftolozane/tazobactam trong kỷ nguyên đa kháng thuốc"

Lower Urinary Tract Procedures: Transurethral resection of Prostate/Bladder tumor
14/10/2020, 08:20

Lower Urinary Tract Procedures: Transurethral resection of Prostate/Bladder tumor

Hội thảo khoa học Tiểu đêm và các bệnh lý đường tiết niệu dưới (LUTS)
12/10/2020, 13:10

Hội thảo khoa học Tiểu đêm và các bệnh lý đường tiết niệu dưới (LUTS)

Hội thảo trực tuyến "Tối ưu hóa trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến xa"
30/09/2020, 12:15

Hội thảo trực tuyến "Tối ưu hóa trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến xa"

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
24/08/2020, 11:12

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

1
Chương trình đào tạo y khoa liên tục "Vai trò Ceftolozane/tazobactam trong kỷ nguyên đa kháng thuốc"
2
Lower Urinary Tract Procedures: Transurethral resection of Prostate/Bladder tumor
3
Hội thảo khoa học Tiểu đêm và các bệnh lý đường tiết niệu dưới (LUTS)
4
Hội thảo trực tuyến "Tối ưu hóa trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến xa"
5
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9