Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết Dương lịch năm 2023
16/12/2022, 09:44

Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết Dương lịch năm 2023

Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện Máy chụp MSCT 64 lát cắt năm 2022
01/11/2022, 09:50

Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện Máy chụp MSCT 64 lát cắt năm 2022

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng năm 2022
20/10/2022, 15:30

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng năm 2022

Hướng dẫn về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID- 19 tại nơi công cộng
18/10/2022, 14:19

Hướng dẫn về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID- 19 tại nơi công cộng

Thông báo mời chào giá sửa chữa thay thế linh kiện Máy tán sỏi laser năm 2022
28/09/2022, 14:26

Thông báo mời chào giá sửa chữa thay thế linh kiện Máy tán sỏi laser năm 2022

1
Thông báo khám ngoài giờ dịp Tết Dương lịch năm 2023
2
Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện Máy chụp MSCT 64 lát cắt năm 2022
3
Thông báo tuyển dụng điều dưỡng năm 2022
4
Hướng dẫn về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID- 19 tại nơi công cộng
5
Thông báo mời chào giá sửa chữa thay thế linh kiện Máy tán sỏi laser năm 2022