Thông báo Triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/10/2019
02/10/2019, 09:36

Thông báo Triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/10/2019

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
22/08/2019, 15:44

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 20/7 và 27/7/2019
16/07/2019, 13:46

Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 20/7 và 27/7/2019

Thông báo Số 1 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
14/06/2019, 13:49

Thông báo Số 1 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20

THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2019
16/04/2019, 10:04

THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2019

1
Thông báo Triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/10/2019
2
Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
3
Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 20/7 và 27/7/2019
4
Thông báo Số 1 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
5
THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2019