Lịch khám bệnh

LỊCH KHÁM NIỆU TRỤ SỞ CHÍNH

2023.01.31_TSC_N
 

LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT TRỤ SỞ CHÍNH
 
2023.01.31_TSC_TQ

 

LỊCH KHÁM NIỆU KHU KỸ THUẬT CAO

2023.03.10_KTC_N
 
 
LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT KHU KỸ THUẬT CAO
 
2023.03.20_KTC_TQ
 
 
LỊCH KHÁM NAM KHOA KHU KỸ THUẬT CAO
 
2023.01.31_NK
 
 
LỊCH KHÁM NGOÀI GIỜ KHU KỸ THUẬT CAO
 
2023.03.22_LICH_KHAM_NGOAI_GIO
 

Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường, lịch khám có thể thay đổi đột xuất theo lịch công tác của bác sĩ. Để theo dõi lịch khám của bác sĩ, vui lòng truy cập Tìm bác sĩ.