Lịch khám bệnh

LỊCH KHÁM NIỆU TRỤ SỞ CHÍNH

2023.08.28_TSC_N
 

LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT TRỤ SỞ CHÍNH
 
2023.09.18_TSC_TQ

 

LỊCH KHÁM NIỆU KHU KỸ THUẬT CAO

//
2023.09.11_KTC_N
 
 
LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT KHU KỸ THUẬT CAO (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
 
2023.09.18_KTC_TQ
 
 
LỊCH KHÁM NAM KHOA KHU KỸ THUẬT CAO
 
2023.09.07_KTC_NK
 
 
LỊCH KHÁM NGOÀI GIỜ KHU KỸ THUẬT CAO
 
2023.09.05_NG-1
2023.09.05_NK_NG-1
 

Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường, lịch khám có thể thay đổi đột xuất theo lịch công tác của bác sĩ. Để theo dõi lịch khám của bác sĩ, vui lòng truy cập Tìm bác sĩ.