Lịch khám bệnh

LỊCH KHÁM NIỆU TRỤ SỞ CHÍNH

2022.06.10_TSC_N
 

LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT TRỤ SỞ CHÍNH
 
2022.06.24_TSC_TQ

 

LỊCH KHÁM KHU KỸ THUẬT CAO

2022.06.28_KTC
 
 
LỊCH KHÁM NAM KHOA KHU KỸ THUẬT CAO
 
2022.05.04_KTC_NK
 
 
LỊCH KHÁM NGOÀI GIỜ KHU KỸ THUẬT CAO
 
kham_ngoai_gio
 

Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường, lịch khám có thể thay đổi đột xuất theo lịch công tác của bác sĩ.