Thông tin đào tạo

Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu
19/12/2022, 15:54

Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
04/11/2022, 16:03

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12
04/11/2022, 15:56

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12

Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022
13/10/2022, 14:45

Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022

Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên
15/08/2022, 08:08

Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên

1
Tiếp cận chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu
2
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
3
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12
4
Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022
5
Hiệu quả của phương pháp nội soi niệu quản đặt thông JJ trong điều trị nhiễm khuẩn niệu có tắc nghẽn đường niệu trên