TH.BS. PHAN THÀNH THỐNG

TH.BS. PHAN THÀNH THỐNG
TH.BS. PHAN THÀNH THỐNG
  • Ngoại tiết niệu
Giới thiệu

Chuyên khoa: Tiết niệu


Lịch khám bệnh

NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHÁM VỊ TRÍ
Thứ 2 07:00 - 16:00 Phòng khám 10 Khu Khám bệnh Trụ sở chính
Thứ 4 13:00 - 16:00 Phòng khám 10 Khu Khám bệnh Trụ sở chính

 

Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường. Lịch khám có thể thay đổi theo lịch công tác của bác sĩ.

Đặt hẹn khám bệnh với TH.BS. PHAN THÀNH THỐNG