GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH

GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
  • Ngoại tổng quát
Giới thiệu
Chuyên khoa: Ngoại Tổng quát
Đặt hẹn khám bệnh với GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH