THS.BS.CKI. TÔN THẤT HÙNG

THS.BS.CKI. TÔN THẤT HÙNG
THS.BS.CKI. TÔN THẤT HÙNG
  • Chuyên khoa khác
Giới thiệu

Chuyên khoa: Lồng ngực - Bướu cổ


Lịch khám bệnh

NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHÁM VỊ TRÍ

Thứ 5

06:00 - 16:00 Phòng khám 03 Khu khám bệnh Trụ sở chính


Ghi chú: Lịch trình này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường. Lịch khám có thể thay đổi theo lịch công tác của bác sĩ.

Đặt hẹn khám bệnh với THS.BS.CKI. TÔN THẤT HÙNG