Ngoại tổng quát

Giới thiệu
1

Hiện nay Bệnh viện Bình Dân có các chuyên khoa Tổng quát như:

- Ngoại Tiêu hóa

- Gan Mật Tụy

- Lồng ngực - Mạch máu Bướu cổ