Thông báo Khám ngoài giờ vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022

Thứ năm, 25/08/2022, 11:08 GMT+7

Bệnh viện Bình Dân thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022

Bệnh viện có tổ chức khám bệnh vào các ngày 01/9, 02/9 và 03/9/2022

- Địa điểm: Khu Kỹ thuật cao

- Thời gian: 06g30 đến 11g30

TB_KHAM_NGOAI_GIO_2-9