Thông báo số 2 Hội nghị HUNA lần thứ 19 - Hội nghị VUNA lần thứ 16

Thứ hai, 09/05/2022, 16:30 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, kính gửi quý đồng nghiệp Thông báo số 2 Hội nghị thường niên HUNA lần thứ 19 kết hợp Hội nghị thường niên VUNA lần thứ 16

Thời gian: 18 - 20 tháng 8 năm 2022

Hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến

Đăng ký qua: https://forms.gle/KJeKSppGnw7Zk3E88

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tỉnh Bình Định - Số 1 Nguyễn Tất Thành, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

Vui lòng xem thông báo để biết cách đăng ký tham dự.
TB_HOI_NGHI_HUNA_19th-01
TB_HOI_NGHI_HUNA_19th-02
TB_HOI_NGHI_HUNA_19th-03