Cải cách hành chính

Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân
08/02/2023, 09:49

Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân

Quét mã QR tiếp nhận nhanh phản hồi của khách hàng tại Bệnh viện Bình Dân
06/02/2023, 09:35

Quét mã QR tiếp nhận nhanh phản hồi của khách hàng tại Bệnh viện Bình Dân

Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)
10/11/2022, 13:00

Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)

Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân
14/10/2022, 09:27

Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân

Mô hình cải cách hành chính: Thẻ khám bệnh thông minh - Tiện ích cho người bệnh tại Bệnh viện Bình Dân
14/06/2022, 14:27

Mô hình cải cách hành chính: Thẻ khám bệnh thông minh - Tiện ích cho người bệnh tại Bệnh viện Bình Dân

1
Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân
2
Quét mã QR tiếp nhận nhanh phản hồi của khách hàng tại Bệnh viện Bình Dân
3
Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)
4
Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân
5
Mô hình cải cách hành chính: Thẻ khám bệnh thông minh - Tiện ích cho người bệnh tại Bệnh viện Bình Dân