Quét mã QR tiếp nhận nhanh phản hồi của khách hàng tại Bệnh viện Bình Dân

Thứ hai, 06/02/2023, 09:35 GMT+7
QUET_MA_QR_TIEP_NHAN_NHANH_PHAN_HOI_CUA_KHACH_HANG_TAI_BENH_VIEN_BINH_DAN-01
QUET_MA_QR_TIEP_NHAN_NHANH_PHAN_HOI_CUA_KHACH_HANG_TAI_BENH_VIEN_BINH_DAN-02
QUET_MA_QR_TIEP_NHAN_NHANH_PHAN_HOI_CUA_KHACH_HANG_TAI_BENH_VIEN_BINH_DAN-03