Thông báo kết quả tự kiểm tra bệnh viện 2018

Thứ sáu, 23/11/2018, 10:53 GMT+7

Kính gửi đến Quý khách hàng Thông báo về Kết quả tự kiểm tra Bệnh viện Bình Dân năm 2018.

Vui lòng tải file đính kèm

pdf-icon-2 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2018