Tin tức truyền thông

Thư mời Hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong phẫu thuật
17/09/2019, 09:36

Thư mời Hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong phẫu thuật

Phút cảnh báo - Hút thuốc lá mắc nhiều bệnh, nguy cơ mất cả tay và chân
11/09/2019, 22:45

Phút cảnh báo - Hút thuốc lá mắc nhiều bệnh, nguy cơ mất cả tay và chân

Bệnh viện Bình Dân đào tạo phẫu thuật nội soi tiết niệu cho bác sĩ nước ngoài
31/08/2019, 12:42

Bệnh viện Bình Dân đào tạo phẫu thuật nội soi tiết niệu cho bác sĩ nước ngoài

Bệnh viện không rác thải nhựa
28/08/2019, 10:19

Bệnh viện không rác thải nhựa

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
22/08/2019, 15:44

Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9

1
Thư mời Hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong phẫu thuật
2
Phút cảnh báo - Hút thuốc lá mắc nhiều bệnh, nguy cơ mất cả tay và chân
3
Bệnh viện Bình Dân đào tạo phẫu thuật nội soi tiết niệu cho bác sĩ nước ngoài
4
Bệnh viện không rác thải nhựa
5
Thông báo khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9