Bác sĩ

THS.BS. TRẦN VĂN MINH TUẤN
Ngoại tổng quát
THS.BS. TRẦN VĂN MINH TUẤN
THS.BS. VŨ NGỌC ANH TUẤN
Ngoại tổng quát
THS.BS. VŨ NGỌC ANH TUẤN
TS.BS. TRẦN NGỌC KHẮC LINH
Ngoại tiết niệu
TS.BS. TRẦN NGỌC KHẮC LINH
THS.BS. LÊ ANH TUẤN
Nam khoa
THS.BS. LÊ ANH TUẤN
THS.BS. TRÀ ANH DUY
Nam khoa
THS.BS. TRÀ ANH DUY
THS.BS. NGUYỄN HỒ VĨNH PHƯỚC
Nam khoa
THS.BS. NGUYỄN HỒ VĨNH PHƯỚC
BS.CKII. PHẠM VĂN HẢO
Nam khoa
BS.CKII. PHẠM VĂN HẢO
BS.CKII. ĐẶNG QUANG TUẤN
Nam khoa
BS.CKII. ĐẶNG QUANG TUẤN
THS.BS. MAI BÁ TIẾN DŨNG
Nam khoa
THS.BS. MAI BÁ TIẾN DŨNG
THS.BS. NGUYỄN PHƯỚC THANH SANG
Chuyên khoa khác
THS.BS. NGUYỄN PHƯỚC THANH SANG
BS.CKI. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG
Chuyên khoa khác
BS.CKI. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG
BS.CKI. PHẠM NGỌC THƠ
Chuyên khoa khác
BS.CKI. PHẠM NGỌC THƠ