Đánh giá bước đầu hiệu quả của ERAS trong phẫu thuật nội soi ung thư đại-trực tràng

Thứ ba, 22/02/2022, 13:02 GMT+7

Báo cáo khoa học: Đánh giá bước đầu hiệu quả của ERAS trong phẫu thuật nội soi ung thư đại-trực tràng

Tác giả: Vũ Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Đại Thanh Sang, Vương Thừa Đức, Phạm Thanh Việt, Đỗ Ngọc Nghĩa

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
  Đánh giá bước đầu hiệu quả của ERAS trong phẫu thuật nội soi ung thư đại-trực tràng