Tình hình sử dụng kháng sinh hiện nay và chiến lược sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Thứ sáu, 04/03/2022, 10:44 GMT+7

Báo cáo khoa học: Tình hình sử dụng kháng sinh hiện nay và chiến lược sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Tình hình sử dụng kháng sinh hiện nay và chiến lược sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu

TINH_HINH_SU_DUNG_KHANG_SINH_HIEN_NAY_VA_CHIEN_LUOC_SU_DUNG_KHANG_SINH_TRONG_NHIEM_KHUAN_DUONG_TIET_NIEU