Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị tại một số khoa ngoại Bệnh viện Bình Dân

Thứ sáu, 04/03/2022, 10:23 GMT+7

Báo cáo khoa học: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị tại một số khoa ngoại Bệnh viện Bình Dân sau khi triển khai chương trình quản lý kháng sinh

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Huỳnh Lê Hạ, Trần Gia Ân

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị tại một số khoa ngoại Bệnh viện Bình Dân sau khi triển khai chương trình quản lý kháng sinh

DANH_GIA_TINH_HINH_SU_DUNG_KHANG_SINH_1