Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị u trung thất tại Bệnh viện Bình Dân

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:05 GMT+7

Báo cáo khoa học: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị u trung thất tại Bệnh viện Bình Dân

Tác giả: Hồ Huỳnh Long, Trần Công Quyền, Lý Minh Tùng, Nguyễn Bá Minh Nhật, Nguyễn Văn Việt Thành, Đặng Trường Thái, Hồ Hoàng Trung

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: