Kết quả sớm của phẫu thuật Robot cắt bán phần dưới dạ dày và nạo hạch D2 trong điều trị ung thư dạ dày

Thứ năm, 17/02/2022, 19:56 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả sớm của phẫu thuật Robot cắt bán phần dưới dạ dày và nạo hạch D2 trong điều trị ung thư dạ dày

Tác giả: Trần Vĩnh Hưng, Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Phúc Minh, Vũ Khương An

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Kết quả sớm của phẫu thuật Robot cắt bán phần dưới dạ dày và nạo hạch D2 trong điều trị ung thư dạ dày