Nghiên cứu đối chứng mổ nội soi và mổ mở cắt tuyến giáp điều trị bướu giáp nhân

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:56 GMT+7

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu đối chứng mổ nội soi và mổ mở cắt tuyến giáp điều trị bướu giáp nhân

Tác giả: Nguyễn Bá Minh Nhật, Lý Minh Tùng, Phạm Ngọc Hoan, Hồ Huỳnh Long, Trần Công Quyền, Nguyễn Văn Việt Thành, Hồ Hoàng Trung, Đặng Trường Thái

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: