Tiểu không kiểm soát sau phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận với Robot hỗ trợ

Thứ sáu, 21/01/2022, 16:04 GMT+7

Báo cáo khoa học: Tiểu không kiểm soát sau phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận với Robot hỗ trợ: Vai trò của tập cơ sàn chậu có phản hồi sinh học: Vai trò của tập cơ sàn chậu có phản hồi sinh học

Tác giả: Phạm Hữu Đoàn, Huỳnh Đoàn Phương Mai, Lê Hoàng Mỹ Hạnh

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: